Başkanın Mesajı

Ülke sorunlarına duyarlı, sosyal, kültürel sorumluluk bilinci yüksek işadamlarının ve bürokratlarının birlikte hareket etme düşüncesi ile TÜMBİAD (Tüm bürokratlar ve İşinsanları Sosyal Dayanışma Derneği) ‘ni kurduk.

Kendi dalında önemli akademisyenler,bürokrat ve işadamlarını Derneği’mize ve faaliyetlerimize alıyoruz. Derneğimiz Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük ve büyüyen şirketlerin, ülkemizin değişken yapılı ve dinamik ekonomisinde kendini geliştirebilmesini ve dış pazarlara açılabilmesini sağlamak amacı ile ekonomi politikalarına açılım oluşturmanın yanı sıra ülkemizdeki iş ortamının uluslararası ve modern standartlara ulaşmasını, bilgi ve tecrübelerini hem İstanbul’daki hem de Anadolu’daki pek çok girişimci ve işletmeyle paylaştı. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkisiyle gelişen sivil toplum anlayışı, bu dernekleri, onları daha güçlü temsil edebilecek üst yapılanmalarda bir araya gelme ihtiyacını doğurdu.

Sivil Toplum Kuruluşları son yıllarda büyük atılımlar yaparak ülkemiz sorunlarının doğru olarak tespit edilmesi noktasında önemli çalışmalar yapmış ve mevcut sorunların demokrasi sınırları içerisinde çözümü adına uğraş vermişlerdir. Çözümü imkansız gibi görünen sosyal ve kültürel sorunların üstesinden gelebilmek, ekonomik refaha ulaşabilmek, daha demokratik, daha güçlü bir Türkiye özlemini gerçekleştirebilmek için, son derece iyi organize olmuş güçlü sivil toplum kuruluşlarına ve bu sivil toplum kuruluşlarında görev yapacak donanımlı, kendini yetiştirmiş idealist bireylere ihtiyaç vardır. Bizler Tümbiad olarak değer verdiğimiz kültürel, sanatsal ve birçok alandaki aktivitelerimiz ile aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların daha sağlıklı anlatılabilmesi ve duyurulabilmesi için TÜMBİAD dergisi çıkartıyoruz ayrıca tüm çalışmalarımızı www.tumbiad.com adresinden güncelliyoruz.

Beni Tümbiad Genel Başkanlığına layık gören Yönetim Kuruluna teşekkür eder, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.