Amaç ve İlkeler

Derneğimiz, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik vb. alanlarında aktif olarak çalışmak, bu alanların sorunlarında rol alarak, ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşıma duygu ve düşüncesi ile hareket etmektedir.

Bu amaçla, ülkemizin tanıtılmasında, gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamakta, buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

Bu buluşma noktasında ülkemizin yetişmiş değerli bürokratlarını, işadamlarını, içinde yer aldıkları sivil toplum kuruluş temsilcilerini, vizyon, misyon ve amaç çerçevesinde hizmet alışkanlığını devam ettirmek ve geliştirmek isteği ile hareket eden, vazgeçilmez değerlerimiz olan Vatan-Millet-Bayrak sevgisi ile devam edecek olan bir gönüllü birlikteliği oluşturmak amacı ile kurulmuştur.